ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดโรงเรียน
ประกาศปิดโรงเรียน
เนื่องด้วยคณะครูโรงเรียนเรียนวัดเกษตรนิคมไปราชการ ประชุมอบรมเรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 349 ครั้ง