ปฐมวัย

นางปริมพัฒน์ แก้วขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2