ผู้บริหาร

นางศิริลักษณ์ วัจนพิสิฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/12/2014
ปรับปรุง 23/01/2020
สถิติผู้เข้าชม 183710
Page Views 206917
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
2 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
3 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
4 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
5 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
6 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
7 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
8 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
9 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
10 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
11 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
12 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
13 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
14 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
15 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
18 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
19 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
20 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
21 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
22 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
23 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
24 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
25 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
26 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
27 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
28 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
29 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
30 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
31 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
32 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
33 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
34 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
35 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
36 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
37 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
38 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
39 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
40 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
41 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
42 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
43 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
44 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
45 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
46 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
47 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
48 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
49 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
50 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
51 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
52 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
53 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
54 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
55 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
56 โรงเรียนพนางตุง ควนขนุน
57 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
58 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
59 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
60 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
61 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
62 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
63 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
64 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
65 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
66 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
67 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
68 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
69 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
71 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
72 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
73 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
74 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
75 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
76 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
78 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
80 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
81 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
82 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
83 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
84 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
85 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
86 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
87 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
88 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
89 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม บางแก้ว
90 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
91 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
92 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
95 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
96 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
97 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
98 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
99 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
100 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
101 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
102 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
103 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
104 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
105 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
106 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
107 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
108 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
109 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
110 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
111 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
112 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
113 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
114 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
115 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
116 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
117 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
118 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
119 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
122 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
123 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
124 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
125 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
126 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
127 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
128 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
129 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
130 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
132 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
133 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
134 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
135 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
136 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
137 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
138 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
139 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
140 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
141 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
142 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
143 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
144 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
145 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
146 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
147 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
148 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
149 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
150 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
151 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
152 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
154 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
157 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
158 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
162 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
163 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม
164 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
165 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
166 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
167 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
168 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
169 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
170 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
180 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
181 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
182 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
183 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
184 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
185 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
186 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
187 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
188 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
189 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
190 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
191 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
192 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
193 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
194 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
195 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
196 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
197 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
198 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
199 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
200 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
201 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
202 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
203 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
204 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
205 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
206 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
207 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
208 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
209 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
210 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
211 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
212 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
213 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
214 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
216 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
217 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
218 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
219 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
220 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
221 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
222 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
223 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนวัดควนถบ เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
269 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
270 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
271 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
272 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
273 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
274 โรงเรียนวีรนาทศึกษา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713
275 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
276 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
277 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436