ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย 2562
ชื่อนักเรียน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,10:59   อ่าน 101 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย 2562
ชื่อนักเรียน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,10:58   อ่าน 90 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย 2562
ชื่อนักเรียน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,10:58   อ่าน 82 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย 2562
ชื่อนักเรียน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,10:52   อ่าน 79 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย 2562
ชื่อนักเรียน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,10:52   อ่าน 58 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนนักเรียนแข่งขันฟุตบอลระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายณัฐชนันท์ ชาญรบ 2. เด็กชายธนภัทร มีเอียด
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,13:45   อ่าน 50 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรเมธ ปู่เพชร
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,13:45   อ่าน 56 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง วิ่ง 8x50 เมตร ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบุญยวีร์ อุ้ยดำ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,13:45   อ่าน 41 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน วิ่ง 4x100 เมตร/8x50 เมตร
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนภัทร มีเอียด
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,13:44   อ่าน 46 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง วิ่ง 4x100 เมตร /8x50 เมตร ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัชราวดี บัวแสง
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,13:42   อ่าน 53 ครั้ง