ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย 2562
ชื่อนักเรียน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,10:59   อ่าน 70 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย 2562
ชื่อนักเรียน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,10:58   อ่าน 65 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย 2562
ชื่อนักเรียน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,10:58   อ่าน 55 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย 2562
ชื่อนักเรียน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,10:52   อ่าน 59 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย 2562
ชื่อนักเรียน : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,10:52   อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนนักเรียนแข่งขันฟุตบอลระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายณัฐชนันท์ ชาญรบ 2. เด็กชายธนภัทร มีเอียด
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,13:45   อ่าน 37 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรเมธ ปู่เพชร
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,13:45   อ่าน 42 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง วิ่ง 8x50 เมตร ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบุญยวีร์ อุ้ยดำ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,13:45   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน วิ่ง 4x100 เมตร/8x50 เมตร
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนภัทร มีเอียด
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,13:44   อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง วิ่ง 4x100 เมตร /8x50 เมตร ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัชราวดี บัวแสง
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,13:42   อ่าน 36 ครั้ง